Wettelijke controles

Voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening, is het noodzakelijk dat het accountantskantoor beschikt over een speciale vergunning afgegeven door de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Zonder deze vergunning mag een accountantskantoor geen wettelijke controles uitvoeren.

Het uitvoeren van wettelijke controles van jaarrekeningen doen wij in samenwerking met een aantal andere accountantskantoren in de regio, onder de naam Audit Service Brabant (www.auditservicebrabant.nl). Deze organisatie beschikt over de vereiste AFM-vergunning. 
Dommeldael Accountants is één van de intiatiefnemers en oprichters van Audit Service Brabant.
Het bovenstaande betekent dat u ook voor de wettelijke controle van uw jaarrekening bij ons aan het juiste adres bent.

Of op uw jaarrekening een wettelijke controle moet worden uitgevoerd hangt af van de classificatie van uw onderneming volgens het Burgerlijk Wetboek. In dit Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat middelgrote en grote vennootschappen (BV's en NV's) in Nederland wettelijk verplicht zijn om hun jaarrekening te laten controleren door een accountant.
De classificatie van een onderneming als middelgroot of groot hangt af van het balanstotaal, de omzet en het aantal personeelsleden werkzaam bij de vennootschap.