Loonbelasting / Sociale lasten

Als u, als werkgever, personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met de inhouding en afdracht van loonbelasting, premie volksverzekeringen (samen ook wel loonheffing genoemd) en premies werknemersverzekeringen. Al deze belastingen en premies kennen een veelheid aan - complexe - regels waarbij Dommeldael Accountants u ter zijde kan staan.

Wij beschikken over een eigen salarisafdeling en kunnen zo voor u de gehele salarisadministratie voor uw bedrijf uit handen nemen. Wij verzorgen dan ook de aangifte van bovengenoemde belastingen en premies.