Administraties en jaarrekening

Voor de meeste ondernemingen is de boekhouding niet de meest favoriete tijdsbesteding. Helaas valt er eenvoudigweg niet aan te ontkomen.

Het bijhouden van de administratie is niet alleen bedrijfseconomisch gezien een noodzakelijke activiteit, het is ook een wettelijke verplichting. Met name ten behoeve van de fiscus. Maar ook andere personen en instanties (afnemers, banken, werknemers) en uiteraard de ondernemer zelf hebben belang bij juiste informatie over de financiële stand van de zaken van een onderneming.

Op basis van de financiële administratie wordt aan het eind van het jaar de jaarrekening opgesteld. Hiermee legt het bestuur van de onderneming verantwoording af over de financiële gang van zaken in de onderneming. De wet vereist dat alle bedrijven en beroepsbeoefenaren, ongeacht de rechtsvorm, een administratie bijhouden en een jaarrekening opstellen. Alle boeken en bescheiden moeten voor ten minste zeven jaar worden bewaard. Dommeldael helpt u graag bij de verzorging van uw boekhouding en uw jaarrekening.