Accountantsverklaring

Voor het goed functioneren van de economie is betrouwbare informatieverschaffing essentieel. Om die reden worden er door diverse instanties in Nederland accountantsverklaringen gevraagd bij verantwoordingsstukken. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan controleverklaringen bij jaarrekeningen. Maar ook bij subsidieaanvragen en premieafrekeningen van verzekeringsmaatschappijen worden regelmatig accountantsverklaringen gevraagd.
Voor al deze verklaringen kunt u bij Dommeldael Accountants terecht.
Wanneer het gaat om een controleverklaring bij de jaarrekening van een middelgrote- of grote vennootschap verzorgen wij dat vanuit onze partnerorganisatie Audit Service Brabant.